Gå til hovedindhold

Generel info

Her finder du meget mere information for faste bådpladslejere.

 • Læs op

Indhold

  Kort og godt for fastliggere

  Takster for 2024 i Horsens Marina:

  Kapsejlerbåde

  Sejlbåde på kaj med kun undtagelsesvis benyttelse af marinaens "vådareal". Kun efter aftale med havnefogeden                                      3.695 kr.

  Kvadratmeterpris

  Pladser pr. m² vandareal pr. år (inkl. vinterplads)                              197 kr.


  Sommertakst

  Båd på land i sommersæson - perioden 16. juni - 14. september (opkrævning ved siden af den alm. pladsleje)

  Både op til og med 30 fod                                                               1.600 kr.

  Både fra 30 fod og op til og med 45 fod                                         2.000 kr.

  Både over 45 fod                                                                             2.500 kr.


  Gæstepladser

  Gæstepladser indtil 12 meter i bådlængde pr. døgn                         150 kr.

  Gæstepladser over 12 meter i bådlængde pr. døgn                         260 kr.

  Frihavnspladser, max 3 dage, pr. døgn                                               50 kr.


  Kranløft

  Kranløft: Fra 8 tons (Kræver krancertifikat)                                       500 kr.

  Kranløft: fra 8 tons, årskort (Kræver krancertifikat)                        2.000 kr.

  Kranløft: op til 8 ton                                                                           450 kr.

  Kranløft: op til 8 ton, årskort                                                           1.800 kr.

  Hjælp til kranløft - pr. påbegyndt time                                               500 kr.

  Slæbested, åbning af bom, pr. åbning                                                35 kr.


  Øvrige takster:

  Flytning af bådplads pr. båd - adm.omkostninger                             500 kr.

  Servicetimer f.eks.

  Oprydning/renhold efter brugere pr. påbegyndt time                        500 kr.

  Vandplads pr. måned: 30 % af normalpris
  pr. påbegyndt måned fra ankomstdato.


  Regler for betaling for bådplads

  Vandplads (fast) før 15. august inkl. vinterplads:                          Fuld pris

  Vandplads (fast) efter 15. august inkl. vinterplads:
                                                                      Forholdsmæssigt af normalpris


  Regler for refusion ved opsigelse af bådplads

  Opsigelse (rettidigt) inden 1. februar: Der betales ikke for det kommende år.

  Ved opsigelse af liggeplads i tidsrummet 2, februar til 31. maj kan der ved godkendelse af havnefogeden gives en refusion på 50% af den årlige leje.

  Ved opsigelse efter 31. maj gives der ingen refusion for den årlige liggepladsleje


  For bådejere med adresse på båden

  For brugere, der har adresse på Horsens Marina, opkræves der udover pladsgebyret et årligt bopælsgebyr pr. båd tilsvarende pladsgebyret

  Der opkræves ligeledes et årligt gebyr for renovation.

   

  Et brusebad varer ti minutter og koster 10 kroner

  Prisen for strøm på tally- og tallywebstandere er 4, 50 kroner per kilowatt time

  Vi åbner vandet på broer og vinterpladser den 15. marts. Medmindre frostvejr tvinger os til at fremrykke datoen.

  Vi lukker for vandet på broer og vinterpladser den 15. november. Medmindre frostvejr tvinger os til at lukke for vandet før.

  Det er muligt at bo fast i sin båd på Horsens Marina, og dermed have folkeregisteradresse på havnen. Fra år 2020 er der indført et gebyr, der svarer til en årlig bådpladsleje udover den normale bådpladsleje, hvis man ønsker at have bopæl på båden. Derudover skal der betales renovations- og jordgebyr. Kontakt havnefogeden for mere detaljeret information.

  Kranen på servicekajen kan løfte op til 10,0 tons

  Optag og isætning af både op til 8 tons:

  Det er lovligt at løfte op til 8 tons med kranen uden krancertifikat. 

  Træk et krankort i tallyautomaten ved Havnekontoret.

  Det koster 450 kr. (2024-takst)

  Vend tilbage til kranen og sæt kortet i kortlæseren på det blanke metalskab.

  Skabet åbner, og du kan nu tage fjernbetjeneren.

  VIGTIGT: Du kan bruge kranen i op til to timer.

  Skal du bruge kranen i mere end to timer, SKAL du træffe forudgående aftale med Havnekontoret.

  Vent med at lukke skabet, indtil du er helt færdig med at bruge kranen.

  VIGTIGT: Du er ansvarlig for, at kranløft foregår på forsvarlig vis og uden risiko for personskade.

  Optag og isætning af både over 8 tons:

  Vejer din båd over 8 tons, SKAL løftet varetages af en person med krancertifikat. 

  Træf aftale med Havnekontoret for hjælp.
  Løft, der varer mere end to timer, SKAL bookes på Havnekontoret.

  Prisen for et assisteret kranløft er 1.000 kroner

     Betjeningsvejledning til kran

  1.          Kontroller, at hovedafbryder på kransøjlen er tændt. Palen skal vende lodret.

  2.          Tænd fjernbetjening ved at dreje den røde knap i fjernbetjenerens top MED uret. Dioden skal nu lyse grønt.
  Tryk nu på den grønne knap: START. Så er kranen tændt og klar til brug.

  3.          Både kran og spil har to hastigheder – langsom ved let tryk på taster. Hurtig ved at trykke tasterne helt i bund.  

  4.          Aktivér de spil, der skal bruges – knap 1-4. Tjek, at spillet er tændt eller slukket ved at se, at lysdioden oppe ved spillet er tændt eller slukket. Ved hejs/fir og sideforskydning kører de aktiverede spil synkront.

      5.   Rotér kran med uret: Pil peger mod venstre og op.

      6.   Roter kran mod uret. Pil peger mod højre og op. Vær opmærksom på, at kranen først stopper efter nogle sekunder. Det sker for at undgå pendulering.

      7.   Kør ”løbekat”/slæder ind eller ud på kranskinnen.

            Tjek, at løbekattene står nogenlunde lodret over       

            bærestropperne, når disse er placeret under båden.

      8.   Bærestropperne er begge otte meter lange. De       

            ligger  i metalkassen under kranen. Rul stropperne  

            sammen og læg dem i kassen efter brug.

   9.   Efter brug af kranen skal du køre alle spil op, så  

         krogene hænger ud for kædeposerne. Kør ikke

         spillene helt i bund!

         Kranhoved placeres mod vest.

         Sluk fjernbetjeneren ved et tryk på den røde knap  

         øverst. Læg den tilbage i skabet.

  Alle sejlere og gæstesejlere må benytte marinaens to affaldsstationer samt miljøstationen i den røde træbygning ved autocamperpladsen.

  Alle steder står der skilte med, hvilke genstande, du må smide i containerne. 

  VIGTIGT:

  Du må ikke smide ting i containerne, der ikke er beskrevet på skiltene. 

  Du må aldrig efterlade nogen som helst form for affald, keramik, elektronik osv ved siden af containerne.
  Hverken ved affaldsstationer eller i miljøstationen.

  Alle genstande, der ikke hører hjemme i containerne - eller måske er for store til at kunne være der - skal du selv sørge for at aflevere på en genbrugsstation. 

  Overtrædelse af disse regler vil blive mødt med sanktioner fra Horsens Marina.

  Horsens Marina råder over en mobil slamsuger, du kan køre ud til din båd for at tømme holdingtank.

  Slamsugeren står i det røde træhus ved autocamperpladsen - bag døren lige til venstre for håndvaskene. 

  Det er gratis at benytte slamsugeren. Og du behøver ikke bestille tid for at låne den.

  Det er vigtigt, at du læser manualen grundigt, før du bruger den. Manualen er meget let læselig, og den hænger på væggen til venstre, når du træder ind i rummet.