Gå til hovedindhold

Aktuelt

Følg løbende med i, hvad der sker i Horsens Marina.

 • Læs op

Indhold

  Modtag nyhedsbrev fra Horsens Marina

  Vi sender nyhedsbrev 3-6 gange om året med seneste nyt og aktiviteter fra Horsens Marina. Du kan abonnere på nyhederne ved at tilmelde din e-mail.

  Tilmeld dig Horsens Marinas nyhedsbreve (link til registrering)

  Nyhedsbreve

  Godt Nytår!  Vinterstilheden har så småt sænket sig over Horsens Marina, og her en lille opsummering af året der gik i, samt igangværende og kommende arbejder/projekter i vores Marina.

  Belægningen har igen været 100% - dvs. alt udlejet og der er nu ca. 130 på venteliste til en bådplads. Det er meget glædeligt, idet vi for 3 år siden havde ca. 60 ledige pladser. Vi tror på, at det er en tendens der er kommet for at blive i de næste mange år, dels fordi Horsens til stadighed har vokseværk samt at der er endnu flere, der har fået øjnene op for vores dejlige havn med den smukke fjord og den unikke beliggenhed.

  Vi havde igen i år et pænt besøg af gæstesejlere – samme niveau som sidste år, så det er også ganske tilfredsstillende, set i lyset af den store nedlukning der var i 2020. Vi vil fra Marinaens side blive ved med at gøre opmærksom på vores dejlige havn, så vi kan få endnu flere gæstesejlere/turister til havnen og byen.

  Vi fik færdigrenoveret de 2 Hønsebroer + broen til mastekranen i begyndelsen af året, og mange har ytret tilfredshed med den nye skridsikre fiberbelægning. Vi vil i de kommende år fortsætte renoveringen af broerne, og den gradvise udskiftning af pæle pågår sideløbende. Vi gør samtidig flere af pladserne bredere, da bådene jo ”har lagt sig lidt ud” siden de oprindelige pladser blev etableret. Broerne Passagen, Fjordbroen, Den Grønne og Verdens Ende fik i foråret nye vandrør og vandstandere, da de gamle rør var tæret helt op flere steder.

  Mastekranen er blevet forlænget og har fået nyt elektrisk spil. Det er ikke nogen hemmelighed, at det har voldt lidt kvaler, men vi er nu så langt at kranen er blevet CE mærket, således at den opfylder alle gældende krav.

  Renovering af Estakaden/Fjordbroen er vi også begyndt at kigge ind i. Dels økonomien i projektet, men også hvilke muligheder det kan give rent pladsmæssigt i forhold til den kommende kanal på østsiden. Sideløbende har der henover efteråret været arbejdet på en helhedsplan for hele Marinaens landområde. Det er en spændende proces, og vil helt klart give et løft til hele området.

  Det ene slæbested ved jollesejlerne står også for renovering, og det påbegyndes i begyndelsen af det nye år.

  Vi går her i foråret i gang med at opgradere vores tallykey system. Det nye system bliver web baseret, således at man f.eks. kan tilgå sin elstander via nettet, og hermed også påfylde penge til strøm uanset hvor man er henne. Udskiftningen vil ske gradvis over de næste år, og i første omgang bliver det på den nye bro (tidligere tankskibspier), Filosofbroen, Hønsebroerne og hele Inderhavnen. Mere info om det senere.

  Den gamle tankskibspier ud for Havnefronten, er i gang med at blive renoveret. Det forventes at renoveringen er færdiggjort til 1. april 2022 – altså til den nye sæson. Det vil give os 22 ekstra pladser fordelt på flere størrelser, hvilket jo er stærkt tiltrængt.

  Der er i skrivende stund stadig intet nyt om hvornår vi skal flytte til ny vinteropbevaringsplads. Forhåbentlig bliver vi lidt klogere i løbet af det kommende år, så vi også så småt kan begynde at forberede os på det, og få lavet et rigtigt set-up fra starten af.

  På gensyn til en ny dejlig sæson.

  Havnens dag 12. juni 2021

  Horsens Marina og klubberne inviterer til en skøn dag på vores smukke Marina. Kom og oplev stemningen og glæden ved sejlerlivet.

  Program for dagen:

  • Havnens Dag åbner med kanonsalut kl. 10.00.
  • Informationstelt, hvor man hen over dagen kan indhente oplysninger. Havnefoged Peter Hermansen svarer på spørgsmål om havnepladser.
  • Åbent hus i de deltagende klubber (Horsens Bådeklub, Horsens, Horsens Sejlklub, Horsens Kajakklub og Horsens Roklub
  • Kanindåb i Horsens Roklub kl. 15.00
  • Mulighed for sejltur i Horsens Sejlklubs sejlerskolebåde og i ungdomsafdelingens optimistjoller, SUB bords m.m.
  • Horsens Sejlklubs ungdomsafdeling vil sejle flotillesejlads til inderhavnen.
  • Havnerundfart med Horsens Sejlklubs ledsagerfartøj ”Vitus Bering” hen over dagen, – oplev havnen fra søsiden. Biletter hentes på dagen i informationsteltet. På afgangene kl. 12.00, 12.40 og 13.20 vil Industrimuseets historiker John Juhler Hansen sejle med og fortælle om havnens udvikling og hvad der var, før der blev bygget boliger. Til disse afgange kræves reservation, - hideouts.horsens.dk (udsolgt).
  • Krabbefiskeri for børn. Snøre/klemme/madding til gratis rådighed.
  • Tur med trækfærgen.
  • Foredrag om sø sikkerhed og test af redningsveste i Horsens Bådeklub fra 10.00 til 12.00. Et samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd ved Sejlsikkert instruktør Svend Aage Olesen.
  • ”Skattejagt” med is til de børn der gennemfører.
  • I anledning af at det er et OL-år arrangeres en særudstilling ”Horsens og de olympiske lege” i samarbejde med Horsens Idrætsarkiv. Udstilling af historiske og nuværende olympiske både, billedmateriale fra Idrætsarkivet, videoklip og andre effekter. OL-deltagere fra Horsens eller med tilknytning til Horsens inviteres til at komme kl. 13.00, hvor der vil være mulighed for en at hilse på og få en snak.
  • Horsens Havn arrangerer kl. 11.00 og kl. 12.30 guidede busture rundt på industrihavnen, - bag hegnet, hvor man normalt er forment adgang. Afgang fra Horsens Marina. Tilmelding på hideouts.horsens.dk. eller i informationsteltet på dagen.
  • Udvalget både holder Åben Båd, hvor man kan komme ombord og tale med ejeren.
  • Havnes Dag lukker kl. 16.00

  Nyheder

  Vi har haft besøg af Kong Vinter den seneste måneds tid, men nu er der endelig opbrud på vej med op til 11 grader den kommende uge. Måske foråret er lige om hjørnet, og det kan blive tid til så småt at komme på vandet igen.

  Fakturaer for bådpladser er sendt ud, og pladsmærker for kommende sæson kan hentes på Havnekontoret efter 1. marts 2021. Vil samtidig erindre om, at manglende pladsmærke på båden kan føre til opsigelse af bådpladsen.

  Som følge af corona situationen har vi også haft kontoret lukket, men forventer at åbne lige så stille op igen her pr. 1. marts 2021, hvis ikke situationen ændrer sig betydeligt.

  Det har været småt med opsigelser i år, så vi har desværre ikke kunnet imødekomme de mange der pt. står på venteliste til en plads i Horsens Marina. Ventelisten nærmer sig de 100. I den forbindelse vil vi meget gerne vide det, hvis man af en eller anden grund ved at man ikke kommer i vandet i år, da der så er en anden der kan få glæde af pladsen - ihvertfald for en stund.

  Diverse arbejder

  Vi er i gang med at skifte brodæk på de 2 Hønsebroer, og det bliver samme slags fiberriste der er lagt på Handicapbroen. Det vil gøre broerne meget mere skridsikre, nemmere at holde, samt at der er en betydelig længere levetid på brodækket.

  Der er ligeledes kommet nye pæle på den ene side af den ene Hønsebro.

  Skift af brodæk Hønsebroerne

  Broen hvor mastekranen står får i samme omgang skiftet dæk, og der kommer ny wire m.m. på mastekran.

  Skift af brodæk på broen med mastekranen.

  Og nu hvor Kong Vinter har været forbi ses her et billede, der viser hvorfor man skal bjærge sine trækliner og fortøjninger ved vintertid. Det kan ødelægge pæle og bro:

  Ikke bjærget trækline

  Vi er også gået i gang med at kigge på en større renoveringsplan for Marinaen, der omfatter renovering af Estakaden/Fjordbroen, samt renovering af den gamle tankskibspier som forhåbentlig vil kunne give os en 25-30 bådpladser ekstra. Meget mere om det senere.

  Alle ønskes god forårsklargøring.

  Havnefoged Peter Hermansen

  Vinteren nærmer sig (måske) og derfor lukker vi for vandet på broerne ca. 1. december 2020. Vi lukker IKKE for vandet på vinterpladserne igen i år, med mindre vejrudsigten varsler hård frost.

  Samtidig vil vi også gerne henlede opmærksomheden på nedenstående:

  • Det er ABSOLUT FORBUDT at benytte sit toilet i båden når man ligger i havn, med mindre man har installeret holdingtank, og foretager tømning via havnens mobile toiletpumpe. Der har desværre været et par episoder de seneste par år, hvor der er konstateret ”kager” på bunden, når en båd har forladt sin plads. Hvis der i fremtiden konstateres lign. tilfælde, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra Horsens Marina + en regning for oprydning af efterladenskaber.
  • Alt affald på vinterpladserne hidrørende fra klargøring, reparation m.v. skal fjernes dagligt, materialer m.v. skal være pænt opryddet ved arbejdsdagens ophør. Miljøfarligt affald skal enten afleveres på Genbrugspladsen eller i vores miljøstation.
  • Fortøjninger, trækliner (kravlegårde) samt måtter på broen skal fjernes om vinteren. Er det ikke gjort ultimo december 2020 vil det blive fjernet at marinaens personale og bortskaffet.
  • Har du en stige stående/liggende ved dit vinterstativ, så sørg for at den er låst fast, da det ellers kan friste svage sjæle til at benytte den til at gå ombord i bådene.
  • Står du med mast på, så sørg for at alle liner, rullestag m.m., er forsvarligt fastgjort.

  Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår og på snarligt gensyn til en ny sæson.

  Nyhedsbrev 1. oktober 2020

  Sommeren er slut, og det er tid til en lille status. Alle bådpladser er igen i år udlejet, og vi har pt. en venteliste på 73 der ønsker bådplads i Horsens Marina. Såvel hos os og hvad jeg hører fra mine kolleger rundt i andre havne, har det været et meget specielt år grundet corona og følgerne heraf. Ingen tvivl om at mange har søgt alternative ferieformer i år, og flere har valgt at investere i en båd og prøve kræfter med det skønne sejlerliv.

  Samme har nok også afspejlet besøget af gæstesejlere i netop vores havn, når vi trækker en statistik for juni-august måned 2019/2020. Her havde vi sidste år 1.287 besøgende, men i år er vi oppe på 1.734 gæstesejlere. Meget glædeligt, og det positive her er også, at mange af disse gæstesejlere har fået øjnene op for vores nye Inderhavn. Til gengæld er der sket et fald i besøget af Autocampere, som er gået fra 440 sidste år til 344 i år. Årsagen her er højst sandsynligt den sene åbning af grænserne og 6 dages reglen der var gældende i en periode.

  Personale:

  Peter Christensen er 1. juli 2020 tiltrådt i en stilling som servicemedarbejder ved Horsens Marina. Vores lærling, Martin, er stoppet her i august måned, og vi arbejder på at få en ny lærling så hurtigt som muligt.

  Diverse arbejder:

  Der er i skrivende stund stadig ikke noget nyt om ”Den Nye Vinterplads”.

  Hybenbuskene langs vejen mellem HMK og Horsens Bådelaug vil blive ryddet her i vinter. Derved skulle der gerne blive ca. 10 ekstra p-pladser (skråparkering) på det område.

  Peter Hermansen

  Havnefoged

  Horsens Marina 

  Nyhedsbrev Horsens Marina

  Så blev det atter sommer i DK, og efter et lidt turbulent corona-ramt forår, er vi ved at være oppe i fuldt gear igen her på Marinaen. For 1 måned siden måtte vi allerede melde alt udsolgt af bådpladser, og der er stadig daglige forespørgsler på, om vi har ledige bådpladser. Samme tendens hører jeg fra min kolleger i havnene rundt om i landet, så det ser ud til at der bliver trængsel på vandet til sommer.

   

  Indbrud på Havnekontoret:

  En sen fredag aften i starten af marts måned havde vi desværre indbrud på Havnekontoret. Det var tydeligt at gerningsmændene havde kendskab til kontorets indretning, og var udelukkende på jagt efter kontanter. Det burde være almindelig viden, at vi ikke opbevarer kontanter på Havnekontoret, så det fik de ikke noget ud af.

  Derudover har der været et tyveri fra en båd beliggende i Marinaen, og på den baggrund vil jeg opfordre alle der ser noget mistænkeligt på Marinaens område, om at kontakte Politiet med det samme. Jo flere vi er til at holde øje og rapportere, jo bedre virkning vil det have – også præventivt. Mange spørger om hvorfor vi ikke har kameraer oppe rundt på havnen, men det må vi ikke iht. den nuværende lovgivning. Der må nemlig ikke filmes på områder der er offentligt tilgængelige.

   

  Diverse arbejder:

  I forbindelse med renoveringen af den gamle servicekaj (som nu næsten er afsluttet), blev det besluttet at forhøje stien mellem Filosofbroen og den ene Hønsebro. Det arbejde er også ved at være afsluttet, og det bliver spændende at se om det kan modvirke nogle af vores oversvømmelser ved kraftig højvande. I samme ombæring vil vi lave et forsøg med ny brobelægning på lavbroen/handicapbroen ud for Fiskerihavnsforeningen. Den nye brobelægning består af fiberriste, som for det første skulle have 3 gange så lang levetid i forhold til træ, det er skrid-sikkert og så er det meget nemt at vedligeholde. Mere om det senere.

   

  Nye maste- og bagagevogne:

  Der er indkøbt 3 nye mastevogne til alle havnens brugere. De nye mastevogne er større og højere, således at man ikke skal gå og bukke sig ved kørsel med masten.

  Herudover er der indkøbt 5 nye bagagevogne som supplement til de nuværende.

   

  Både på land i sommerperioden:

  Jeg har erfaret at det ikke er alle der kender til reglerne om, hvor længe man kan have sin båd stående på land, så her er en lille opsummering (det hele kan læses i vores ordensreglement, som du kan finde her: https://horsensmarina.dk/Ordensreglement)

  Man kan kun have sin båd stående på land på Marinaens område i 1 sæson. Det kan være i forbindelse med en renovering, sygdom eller lign. Den efterfølgende sæson SKAL båden i vandet eller alternativt flyttes fra Marinaens område. Hvis man af en af ovennævnte grunde ikke får sin båd i vandet, skal det meddeles havnefogeden. Det er også værd at huske, at man kan få refunderet 50% af bådpladslejen i den sæson man ikke har været i vandet. Meddelelse herom sker til mig omkring årsskiftet.

   

  Automaten:

  Jeg har oplevet mange der ikke er klar over, at man skal opdatere sit medlemskort 1 gang om året. Grunden til at der er sat en udløbsdato på kortene, er at vi ellers vil have alt for mange aktive kort ”ude og svømme”, da der er en del der ikke får afleveret deres kort ved evt. opsigelse af plads eller lign.

  Man kan opdatere sit medlemskort i automaten under menuen: ”Opdater medlemskort udløbsdato”. Det virker ved de fleste kort, men nogle kort er desværre så gamle at de skal en tur ind forbi mig.

  Hvis du f.eks. pludselig ikke har adgang til servicebygningen eller miljøstationen mere, kan det være fordi dit kort skal opdateres.

   

  Vinterpladserne generelt:

  De fleste er nu kommet i vandet, og vi er ved at have nogenlunde styr på efterladte både m.m. Husk at bådene skal være fjernet fra pladserne senest 15. juni, med mindre der er lavet anden aftale med mig.

  Erindrer igen om oprydning rundt den plads man har stået på i vinter, og om at få pakket stativ/vogn så godt sammen, at vi kan flytte rundt med det. Stativet/vognen skal også være forsynet med pladsmærke.

  Der er i skrivende stund ikke noget nyt om ”Den Nye Vinterplads”.

   

  Master:

  Og sluttelig et lille ”øf”…. Jeg synes det er trist, at se så mange master der har ligget i meget lang tid på græsplænen foran servicebygningen i år. Nogle har ligget der mindst 1 måned! Det er IKKE en oplagringsplads til master! Det er ok at rigge/nedrigge sin mast på plænen i et par dage, men så skal den også væk.

  Og når vi er ved masterne……….. HUSK at fastgøre jeres fald/liner m.m. så de ikke klaprer mod masten. Hvem har ikke prøvet at ligge nabo til en båd, hvorpå der har været livlig klokkeklang natten lang.

   

  Med ønsket om en god sommersæson, og det gode gamle kinesiske ordsprog: Det er ikke vinden der styrer din sejlads, men måden hvorpå du sætter dine sejl.

   

  Peter Hermansen

  Havnefoged

  Horsens Marina

  Marts 2020

  Så blev det tid til lidt nyt fra Horsens Marina:

  Vintermånederne går på hæld – eller også er efteråret bare endnu ikke er slut? Vinter har der i hvert fald ikke været meget af i år, så kom nu bare med det forår, så vi kan komme i gang igen.

  OBS!
  Havnekontoret holder delvist ferielukket i uge 10. (2. marts - 9. marts 2020 begge dage inklusiv).

  Kontor og telefon vil være bemandet i den daglige åbningstid kl. 1200-1300, tirsdag-fredag.

  Bådpladser 2020:

  Fakturaer for bådpladsleje er netop sendt ud til jer der endnu ikke er tilmeldt betalingsservice. Venligst husk at få hentet pladsmærke til båd og evt. stativ efter d. 10 marts 2020. Som besluttet på SU møde i efteråret vil manglende pladsmærke på båden udløse en daglig afgift på 125 kr. (svarende til prisen for en gæstesejler). Hvorfor nu det? Jo, det er fordi, at vi som personale ikke har en ærlig chance for at se om båden er hjemmehørende i Horsens Marina eller ej, hvis ikke der er gyldigt pladsmærke påsat båden.

  Puslespillet om pladser til næste sæson er ved at være på plads, og håber at vi har kunnet imødekomme så mange ønsker som muligt. Vi når op på 100% belægning – denne gang allerede fra sæsonstart, så det er rigtig positivt.

  Re-auktion over efterladte både:

  Vores første auktion over efterladte både gik nogenlunde. Desværre var der nogle der sprang fra efter auktionens afslutning, så vi kører en anden runde inden for de næste par uger.

  Diverse arbejder:

  Der er blevet uddybet i det nordlige bassin fra nord-siden af broen ”Passagen” og rundt ”Den Grønne” og ”Verdens Ende”. Vandområdet foran Ro- og Kajakklub har også fået en tiltrængt uddybning. Det er Rederiet Høj der har stået for opgaven med skibene Lea Høj og Karin Høj, og i alt er der fjernet 4.000 m3 sømateriale. Der er ligeledes uddybet foran den nye servicekaj ved kran- og dieselstander.

  Der er indkøbt nye flydebroer til kajakklubben, og de er i skrivende stund ved at blive klargjort med belægning, nyt vippeled m.m. Forventes klar inden 1. april 2020.

  Den gamle servicekaj foran Havnefronten er netop ved at blive renoveret, hvilket giver et lille fingerpeg om hvordan den del af havnen kommer til at se ud i fremtiden, og det ser meget lovende ud.

  Som et forsøg vil der på den østlige side af broen ”Strutten” komme nye pæle. De nye pæle er lavet af søvandsbestandigt aluminium, hvilket iflg. producenten skulle give pælene 3 gange så lang levetid som træpælene. Samtidig er pælene tyndere og koster stort set det samme som en træpæl gør i dag. Det er et forsøg der bliver fulgt med stor interesse af vores interesseorganisation FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark), så måske det kan være fremtidens løsning?

  Sluttelig vil vi ønske jer alle en god forårsklargøring. Husk daglig oprydning omkring jeres både, og at få klappet stativ m.m. sammen efter båden er fjernet.

  Her ses Lea Høj i gang med uddybningen af nordlige bassin:

  Lea Høj i gang med uddybning